E lektronische L eer O mgeving


Aardrijkskunde 6TSOIn deel 4 van de cursus zullen we ingaan op de rol van de geosfeer in het ontstaan en de evolutie van landschappen.

In deel 5 tenslotte zullen we eens van dichterbij bekijken hoe het ecosysteem van de aarde verstoord wordt, vooral door de mens en hoe er oplossingen kunnen en moeten gezocht worden om onze planeet leefbaar te houden voor iedereen.
DEEL 4: DE GEOSFEER, ONTSTAAN EN EVOLUTIE VAN LANDSCHAPPEN
4.1 HET INWENDIGE VAN DE AARDE
4.2 PLATENTECTONIEK
4.3 GEVOLGEN VAN PLATENTECTONIEK
4.4 GESTEENTEN VAN DE AARDKORST
4.5 UITWENDIGE KRACHTEN DIE HET LANDSCHAP VORMEN
4.6 LANDSCHAPPEN IN DE WERELDDEEL 5: ONTWRICHTING VAN HET ECOSYSTEEM AARDE
5.1 ECOSYSTEEM IN EVENWICHT
5.2 KLIMAATVERANDERING
5.3 GLOBALISERING
5.4 WERELDVRAAGSTUKKEN
5.5 DE EIGEN LEEFOMGEVINGDEEL 4: DE GEOSFEER, ONTSTAAN EN EVOLUTIE VAN LANDSCHAPPEN


4.1 HET INWENDIGE VAN DE AARDE


4.2 PLATENTECTONIEK


4.3 GEVOLGEN VAN PLATENTECTONIEK


4.4 GESTEENTEN VAN DE AARDKORST


4.4.1 WAT ZIJN GESTEENTEN?
4.4.2 INDELINGEN VAN DE GESTEENTEN


Hiervoor bestaan er verschillende criteria, maar de volgende twee worden het meest gehanteerd:

fysische eigenschappen


ontstaan
4.4.3 DE GESTEENTENCYCLUS


Bekijk het schema van de gesteentencyclus (klik op de dia)


Bekijk hoe je de voorstelling (vulkaan) kan maken (klik op de dia)


4.4.4 STOLLINGSGESTEENTEN

= DIEPTEGESTEENTEN : voorbeeld= GANGGESTEENTEN : voorbeeld= UITVLOEIINGSGESTEENTEN : voorbeeld
ILLUSTRATIES
4.4.5 SEDIMENTGESTEENTEN

GRUISGESTEENTEN:


ORGANISCHE SEDIMENTEN:


CHEMISCHE SEDIMENTEN:


4.5 UITWENDIGE KRACHTEN DIE HET LANDSCHAP VORMEN


4.6 LANDSCHAPPEN IN DE WERELD


DEEL 5: ONTWRICHTING VAN HET ECOSYSTEEM AARDE


5.1 ECOSYSTEEM IN EVENWICHT


5.2 KLIMAATVERANDERING


5.3 GLOBALISERING


5.4 WERELDVRAAGSTUKKEN


5.5 DE EIGEN LEEFOMGEVING